Chăm sóc xích 

Phần I. Chăm sóc xích - Đối với xích trần, trong vòng 300 đến 500km (hoặc tùy thuộc vào tình trạng cụ thể) xích cần được làm sạch và bôi trơn. Xích có hộp...

Xem thêm