Yamaha Exciter 2019

Yamaha Exciter 2019 bản 'Siêu nhân Điện quang' ra mắt Ultraman còn được biết đến rộng rãi tại Việt Nam là "Siêu nhân Điện quang" trở thành mô-típ chủ đạo trong phiên bản giới hạn...

Xem thêm