Tài liệu - Bảng màu dây điện của Honda, Yamha, Suzuki

1. YAMAHA : 
Cọc bình Ắc quy : Đỏ

Công tắc: Nâu

Mass: Đen

Signal Trái: Nâu Đậm ( chocolate)

Signal Phải : Lá Đậm

Chớp: Nâu sọc Trắng

Kèn: Hồng

Stop: Vàng (dây chuyển Xanh lá sọc vàng)

Relay Đề: Xanh Dương sọc Trắng

Báo Xăng: Lá cây ( lá cây sọc đen)

Đèn Pha: Vàng

Đèn Cốt: Lá cây

Đèn lái ( hay còn gọi đèn đồng Hồ): Xanh Dương

Nguồn đèn: Vàng sọc Đỏ

 

Sạc: Trắng

 

Lửa: Đen sọc Đỏ

 

Kích: Trắng sọc Đỏ ( Trắng sọc Xanh lá )​

 

Bobine sườn: Cam


2. HONDA.
XANH LÁ CÂY dây mát của cả hệ thống dây điện (các đời xe honda)


XANH DƯƠNG - dây đèn pha chạy từ công tắc cốt pha ra bóng trước

XANH DƯƠNG SỌC TRẮNG - dây của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ

XANH ĐỌT CHUỐI - dây kèn, chạy từ nút kèn xuống thẳng kèn

XANH ĐỌT CHUỐI SỌC ĐỎ dây báo đèn mo , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ

XANH DƯƠNG SỌC VÀNG - dây kích , chạy từ mâm lửa vào thẳng IC

XANH NHẠT - dây xi nhan phải, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ

HỒNG - dây báo đèn số 4 , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ

GẠCH (CAM) - dây xi nhan trái, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ

ĐỎ - dây lửa, chạy từ bình lên ổ khoá

ĐỎ DÂY LỚN - Chạy từ cọc dương (+) của ắc quy đến rơle đề

ĐỎ LỚN SỌC TRẮNG - Chạy từ rơle đề đến môtơ đề

VÀNG - dây đèn từ cuộn đèn lên công tắc + chạy vào cục xạc để ổn định đèn pha

VÀNG SỌC ĐỎ - dây diều khiển role đề, chạy từ nút đề xuống role đề

VÀNG SỌC TRẮNG - dây báo lên của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ

TRẮNG - dây xạc bình, chạy từ cuộn đèn vào cục xạc

ĐEN - dây lửa bình đã qua ổ khoá, chạy hết các bộ phận

ĐEN SỌC ĐỎ - dây mô bin lửa, chạy từ cuộn lửa vào thẳng IC

ĐEN SỌC TRẮNG - dây tắt máy, chạy từ ổ khoá xuống thẳng IC

ĐEN SỌC VÀNG - dây lửa từ IC chạy ra mobin sườn

NÂU - dây đèn sau ,chạy từ công tắc đèn xuống đèn sau + bóng táp lô đồng hồ

NÂU SỌC TRẮNG - dây đèn sương mù, chạy từ công tắc đèn ra bòng sương mù

XÁM - dây lửa nguồn của xi nhan, chạy từ cục nháy lên công tắc xi nhan

* SUZUKI
Mass đen/trắng
+ắc quy: đỏ
+ctm: cam
Si nhan trái đen
Si nhan phải xanh đọt chuối
Hộp nháy xanh biển lợt
Còi xanh lá cây
Đèn thắng trắng/đen
Dây nút đề vàng/xanh lá cây
Báo xăng vàng/đen
Pha vàng
Cốt trắng
Đèn lái nâu
Đèn đêm vàng/trắng
Sạc trắng/đỏ
Lửa đen/đỏ 
Kích trắng/xanh biển; xanh lá cây/xanh biển
Bôbin sườn đen/vàng

Nhông xích XSEF chất lượng vượt trội